Individuelle forløb

fremtoning & Præsentation

Møder, præsentationer og fremlæggelser


Personlig gennemslagskraft

Alle formelle og uformelle mødesituationer


Grupper

forløb                

For ledergrupper á 6-8 personer

træningsdag

8-16 personer

workshop

10-40 personer

Oplæg

40 - 200 personer