Individuelle forløb

Personlige skræddersyede forløb til ledere. Vælg kort, mellem eller langt forløb

Overbevisende fremtoning

Kort forløb der styrker din fysiske fremtoning             

Fokus på møder

Du fremtoner overbevisende når du fremlægger og deltager på møder.

 • Grundlæggende kropssprog

 • Grundlæggende retorik

Tre sessioner + personligt træningsprogram

Overbevisende fremtoning & formidling

Mellemlangt forløb til ledere, der har brug for at udvikle deres  performanceevner

BUS00737web.jpg

Fokus på møder, præsentationer og fremlæggelser

Du fremtoner og formidler overbevisende, når du fremlægger og leder møder. Du lærer at præsentere, så man føler for det du siger. Du bliver afklaret omkring dit professionelle WHY, så du føler dig grundsikker i rollen.

 • Grundlæggende og avanceret kropssprog

 • Grundlæggende og avanceret retorik

 • Strategisk brug af bløde virkemidler (metafor & fortælling)

 • Præsentationsteknik

 • Afklaring af dit professionelle WHY

Fem sessioner + personligt træningsprogram

Overbevisende Fremtoning & formidling & facilitering

Længere personligt rådgivningsforløb til ledere, der ønsker rådgivning og træning på specifikke udfordringer.

lederkommunikation.jpg

Alle formelle og uformelle mødesituationer

Du mestrer at fremtone sikkert, troværdigt og personligt i alle dine mødesituationer, så du vinder tillid. 

 • Grundlæggende og avanceret kropssprog

 • Grundlæggende og avanceret retorik

 • Strategisk brug af bløde virkemidler (metafor & fortælling)

 • Præsentationsteknik

 • Large Scale præsentationer

 • Svære samtaler

 • Facilitering

 • Uformelle mødesituationer

Syv sessioner + 2 observationer,  personlig feedback og træningsprogram.


Præsentationstræning  

Til ledere og fagspecialister, der vil mestre et TED-talk-niveau

Fokus er på dramaturgi og retorik. Du lærer at skære ind til benet, skærpe dine pointer og ledsage dem af bløde virkemidler så som eksempler, fortællinger og metaforer, der gør din præsentation vedkommende og noget, man husker.

 • Find ind til kernen

 • Præsentationsstruktur

 • Retoriske virkemidler

 • Dit anslag

 • Fortællinger

 • Metafor

 • Oneliners


Grupper

Målrettet træning af grupper. Træningen tilrettelægges, så den spiller ind i genkendelige udfordringer fra hverdagen.   Eksempler på gruppetræning kan være:

Intensivt forløb i Strategikommunikation                

For ledergrupper á 6-8 personer

lederkommunikation.png

Personlig påvirkningskraft. Et intensivt forløb for ledergrupper, der vil lære at sælge deres strategiske budskaber, så man føler for det.

en træningsdag om at virke overbevisende når man står frem            

8-16 personer

2018-04-20 11.55.55 HDR.jpg

Målrettet træningsdag i at stille sig "op på ølkassen" og sælge sine budskaber.

En træningsdag kan også omhandle:

 • Strategikommunikation

 • Trusted Advisor adfærd

 • Salgstræning

 • Præsentationsteknik

 

Workshop                         

 

10-30 personer

Ledergrupper.jpg

1,5 - 3,5  timers intensiv  workshop med fokus på eksempelvis:

 • Personlig gennemslagskraft

 • Indtag undervisningsrummet

 • Præsentationstræning

 • Strategisk fremtoning

Foredrag

Foredrag om at påvirke beslutninger fra "ølkassen". Foredraget kan vinkles med eksempler fra jeres virkelighed, så det vækker genkendelse. Længden kan tilpasses jeres program. Vælg f.eks:

Standard foredrag, 60 minutter

Billede fra Nyborg Strand.jpg

Op på ølkassen

Mange ledere pakker deres budskaber ind i logiske og saglige appelformer, der taler til fornuften. Men forskning viser, at fornuften kun spiller en lille rolle, når vi mennesker træffer beslutninger. Vi bliver først rigtig overbevist, når én person også formår at vække vores følelser. Foredraget præsenterer  konkrete bløde virkemidler, som kan gøre en kommunikationsstrategi langt mere effektiv i forhold til at påvirke beslutninger og skabe følgeskab.

Skræddersyet foredrag, 90 minutter

Foredrag kropssprog.png

Op på ølkassen - skræddersyet

Alle pointer ledsages af eksempler hentet fra jeres organisatoriske hverdag. Med afsæt i interviews med nøglepersoner udarbejder jeg scenarier og eksempler fra jeres hverdag, som gør pointer særlig relevante og genkendelige.

Lene Kobbernagels foredrag for 250 ledere på vores ledelsestræf 2018 blev modtaget med stor interesse og begejstring. Lederne har meldt tilbage, at pointer var relevante og brugbare for de kommunikationsudfordringer, vores ledere står med i deres dagligdag. Vi har efterfølgende kun fået positive tilbagemeldinger.
— Kirsten Overbaard-Bach, Danske Gymnasier