Reducér ukoncentrationen i læringsrummet

Mangel på tydelighed i rummet skaber dårlige forudsætninger for koncentration

Mangel på tydelighed i rummet skaber dårlige forudsætninger for koncentration

Rummet er et læringsredskab

Dine elever/kursiter er tilgængelige på en masse andre kanaler, mens du underviser: Emails, Facebook, sms'er, egne tanker, eftermiddagens to-do's, chat med sidemanden, åbne programmer på desktoppen, ...... Som underviser har du derfor til opgave at skabe et tydeligt rum, hvor koncentreret opmærksomhed kan finde sted. Først når læringsrummet bliver tydeligt, kan du trænge igennem. En bevidst brug af krop og rum er et effektivt læringsredskab, fordi det hjælper elevernes/kursisternes koncentrerede opmærksomhed på vej.

Målgruppe:

I er et lærerkollegium, et lærerteam, et hold undervisere eller en gruppe konsulenter, som enten oplever, at det kan være svært at skabe et koncentreret og uforstyrret læringsrum, eller som kunne tænke sig at lære at bruge undervisningsrummet som aktivt læringsredskab.

Udbytte:

  • Skabe bedre klasserumskultur
  • Trænge igennem med dine læringspointer
  • Højne koncentationsniveauet
  • Reducere alt det, der forstyrrer

Brug undervisningsrummet bevidst

Sådan foregår træningen:

For at øge sandsynligheden for at træningen ikke blot bliver "til inspiration", men resulterer i faktisk effekt, tilrettelægger jeg træningen som en FØR- , UNDER- , og EFTER- proces.

pile_foer_under_efter.png

For-opgave

Forud for træningsdagen, får I til opgave at sende en 3-5 minutters videooptagelse af jer selv, der underviser. I modtager refleksionsspørgsmål, som I, efter at have set jer selv , skal svare på. Videoen anvendes som afsæt for tilrettelæggelse af træningsdagens øvelser, så øvelserne spiller konkret ind i jeres behov.

 

Træningsdagen

Træningsdagen varer 7 timer og foregår primært på gulv, så I erfarer på egen krop, hvilken forskel et tydeligt markeret læringsrum versus et utydeligt læringsrum bidrager i forhold til til jeres elevers/kursisters koncentration. Dagen veksler mellem korte teoretiske indlæg, praktisk træning og refleksion over anvendelsesperspektiver.

På dagen kommer vi ind på:

  • Brug af rum, så det fremmer fordybelse i individ- eller pararbejde
  • Rum, der fremmer konstruktivt samarbejde i grupper
  • Rum og kropssprog, der fremmer involvering i fælles diskussioner.
  • Rummets powerspots og weakspots i forhold til at trænge igennem med et budskab
  • Kropssprog, der giver dig gennemslagskraft.

Kollegial feedback

På træningsdagen modtager I et feedbackværktøj, som klæder jer på til at yde hinanden konstruktiv feedback på jeres brug af krop og rum. Feedbacken fremmer, at læringspointerne fra træningsdagen anvendes og forankres i jeres praksis.